Gyakran Ismételt Kérdések

Számonkérések

Elégedetlen vagyok azzal az érdemjeggyel, amit kaptam. Mit tehetek?
Az értékelés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Amennyiben nem érted, hogy miért sikerült rosszul a ZH-d vagy a vizsgád, javasoljuk, hogy menj el a megtekintésre.

Mennyi idő alatt kell kijavítania az oktatónak a vizsgát?
Írásbeli vizsgák/szigorlatok eredményét a vizsgáztató köteles a vizsga befejezését követő második munkanap végéig a vizsga nyelvén a tanszéki hirdetőtáblán és/vagy a tantárgy honlapján közzétenni, de a közzététel nem lehet később, mint a vizsgaidőszak utolsó napja.

Ha nem megyek be vizsgázni, de feliratkoztam az adott vizsgaidőpontra akkor mi   történik?
Kiírnak vizsgáról való távolmaradásra vonatkozó díjat. 

Ha felvettem egy vizsgát, de valami közbejön és nem tudok rá elmenni és már leadni sem tudom mit tegyek?

A vizsga utáni nyolc napon belül tudod igazolni személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján az adott vizsgát szervező oktatási szervezeti egységnél. Az oktatási szervezeti egység dönt, hogy az indokot elfogadja-e. Ha elfogadja, abban az esetben nem kell kifizetned a távolmaradásra vonatkozó díjat.

Meddig tudok jelentezni vizsgára, ha végül mégis el tudnék menni?

A vizsga előtti nap délig van lehetőségd jelentkezni Neptunban.

Meddig tudok leiratkozni a vizsgáról, ha mégsem megfelelő az időpont?
A vizsga előtti nap délig van lehetőséged rá a Neptunban.

Mennyi ideig érvényes a már megszerzett aláírás?
A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az egyetemi tanulmányaid végéig érvényes, ha arról a tantárgyleírás máshogy nem rendelkezik, de minimum a  megszerzést követő két félévig érvényesnek kell lennie, ha a korábban teljesített tantárgy tananyaga legalább 75%-ban megfelel a tantárgy aktuális tananyagának, melyet a tantárgy program tartalmaz. Az előző félévekben megszerzett aláírás elutasítása esetén a hallgató 15 napon belül a KTB-hez (Kari Tanulmányi Bizottság) fellebbezhet. Érvényes aláírásról a hallgató nem mondhat le.

Ha sikeresen teljesítettem matematikából a  0. zárthelyit, de nem sikerült megszereznem az aláírást, akkor a tárgy következő felvételekor újra teljesítenem kell a 0. zh-t?
Igen.

Szabályos-e, hogy az oktató névvel együtt teszi közé a számonkérések eredményeit; és ha nem, akkor mit tehetek?
Nem szabályos. Először mindenképp keresd fel az oktatót. Amennyiben ezt követően is névvel közlik az eredményeket, abban az esetben keresd fel a Hallgatói Képviseletet.

Nyelvtanulás, nyelvvizsga

Tényleg csak kétnyelvű nyelvvizsgát fogadnak el az oklevél megszerzéséhez?
Nem. Bármilyen államilag akkreditált nyelvvizsgát elfogadnak függetlenül attól, hogy egy- vagy kétnyelvű.

Milyen típusú szakmai nyelvvizsga szükséges a diplomához?
Mindent elfogadnak gazdasági szakcsoporton belül, így a gazdaságit és az üzletit is.

Kötelező a tantervben szereplő 0 kredites nyelvet tanulni?
Nem kötelező, ám felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyelvi követelményeket teljesíteni kell a diplomához, így érdemes igénybe venni az ingyenes nyelvtanulási lehetőséget.

Ha elfogynak az ingyenes nyelvi egységeim, akkor hogyan tudok továbbra is nyelvet tanulni az Egyetemen?
Egyrészt továbbra is tudsz 0 kredites nyelvi tárgyakat felvenni, melynek költsége van, amit a KTH ír ki Neptunban. Másrészt a 2 vagy 3 kredites nyelvi tárgyakat továbbra is fel tudod venni ugyanolyan módon, mint bármely szabadon választható tárgyat.

Meddig tudom leadni a felvett 0 kredites nyelvi tárgyat/tárgyakat?
A 0 kredites nyelvi tárgyakat az előzetes tárgyjelentkezés utolsó napjáig lehet szabadon leadni. A regisztrációs hét hétfőjén nincs tárgyleadás, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról lejelentkezni már nem lehet.

Hány nyelvi kurzust kell teljesítenem a diplomámhoz?
Nem kötelező nyelvi kurzust teljesíteni, ez csak egy lehetőség. Csak a Képzési és Kimeneti Követelményekben szereplő nyelvvizsgákat kell megszerezni.

Amennyiben hiányzás miatt bukok el nyelvi kurzust, annak mekkora anyagi vonzata van?
Nincs anyagi vonzata, csak abban az esetben, ha a övetkező félélvben ugyanazt a tantárgykódú nyelvi kurzust veszed fel. 

Testnevelés

Elvégeztem az összes tesit, de szeretnék következő félévben is járni. Van erre lehetőség?
Van lehetőséged, azonban csak bizonyos sportágakat tudsz ingyenesen felvenni. De a térítéses órák esetében is hallgatóbarát a díjszabás. A sportágakkal kapcsolatban érdeklődj a Testnevelési Tanszéken vagy a tanszék oldalán (https://testneveles.bme.hu/)!

Hány testnevelés tantárgy teljesítése kötelező?
BSc/BA képzéséken 2 félév, a mesterképzéseken nincs előírva kötelező testnevelés.

Van-e anyagi vonzata van annak, ha nem teljesítem a tesi kurzust?
Minden nem teljesített testnevelés tárgy esetén 2 felvett, de nem teljesített
kreditnyi különeljárási díjat kell fizetni.

 

Egyéb

Mire tudom felhasználni a méltányossági kérelmemet?
Az adott képzésedben egy alkalommal méltányossági alapon mentességet kérhetsz a TVSZ rendelkezése alól. A tantervben szereplő követelmények alól felmentés nem adható! 

Kihez kell fordulni abban az esetben, ha nem felel meg a TVSZ követelményeinek a tárgy kiírása, vagy pl. kevesebb fővel írtak ki vizsgát a tárgyból?
Fordulj a tanszéki adminisztrátorhoz, vagy a tárgyért felelős oktatóhoz. Ha nem jársz sikerrel, írj e-mailt az oktatas@gtkhk.hu-ra.

Mit tegyek, ha bármilyen a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat pontjaival ellentétes cselekményt észlelek az egyetemen?
Mindenképp értesítsd róla a hibát elkövető személyt, illetve ha a problémát nem sikerült tisztázni vagy többeket érint, akkor a Hallgatói Képviselet tematikus e-mail címein jelezd felénk!

Diákhitelt meddig, mikor, hogyan kell igényelni? Félévente kell-e megint?
Minden Diákhitellel kapcsolatos kérdésedre a KTH-ban tudnak segítséget nyújtani. (https://www.kth.bme.hu/)

Abszolváltam, de nem szereztem meg a diplomát. Mi a státuszom, aktívnak vagy passzívnak számítok?
Egyik sem; a státuszod ilyenkor "abszolvált."

Teljesíthetem-e egy tárgy előfeltételét a tárggyal párhuzamosan, hogy ne csússzak?
Nem teljesítheted párhuzamosan.

Meddig adhatom be a passziváltatási kérelmet?

Az Nftv. szerint tavaszi félévben március 14., őszi félév esetén október 14-ig kaphatod meg külön indoklás nélkül, de vis major esetben később is leadhatod.

Ha két szakom van a BME-n, jogosult vagyok-e mindkettőn tanulmányi ösztöndíjra?
Igen.

 Ha felvettem egy tárgyat, de utólag kiderül, hogy mégsem tudom teljesíteni a követelményeket mit tudok tenni?
 Utólagos tárgyleadásra a második oktatási hét első napján 23:59-ig van lehetőséged Neptun   kérvényen keresztül. Ez azonban különeljárási díjat von maga után, melynek összege   kurzusonként 5.500 forint.