GoodToKnow

Hogyan jelentkezz projektre, modulra

 

Projekt:

A BAR (Bsc Adminisztrációs Rendszer) valamint a MAR (Msc Adminisztrációs Rendszer) egy olyan felület, ahol a Projekt I-II-III, Modulválasztás, Szakmai gyakorlat valamint a Szakdolgozattal, Diplomamunkával kapcsolatos teendőket lehet könnyedén nyomon követni. Itt zajlanak konzultációk, témaválasztások, feladat átvételek és értékelések nagy része.

BAR/MAR rendszert ezeken az oldalakon éritek el:

 • projekt.gtk.bme.hu → BSC
 • mar.uti.bme.hu       → MSC

A regisztrációs folyamatról a szogalmi időszak kezdetén, egy külön e-mailben kaptok tájékoztatást! 

A félév elején megrendezésre kerülő kari tájékoztatón minden fontos információt megtudhattok a Projektfeladatokat illetően, melynek időpontjáról üzenetben értesítik a tantárgyat felvett hallgatókat.

Jelentkezés menete: 

 • Témacsoportba jelentkezés :
  • Gazdaság és társadalom
  • Gazdaságpolitika
  • Gazdaságtörténet
  • Környezetmenedzsment
  •  Közgazdaságtan
  • Marketing
  • Menedzsment
  • Minőségmenedzsment
  • Nemzetközi pénzügyek és számvitel
  • Pénzügy
  • Számvitel
  • Termékmenedzsment
 • Konzulens választás (tanszék függő a választás menete) 
 • Témaválasztás 
 • Feladatkiírás → ez nagyobb részt az oktató részéről történik
 • Feladat átvétele 1 héten belül! 


GoodToKnow: 

A témacsoport, valamint a témaválasztás választásakor prioritási sorrendet kell megadnod. Ezek után az átlagod alapján, valamint konzulens kapacitás szerint leszel besorolva az általad megadott helyek valamelyikére.

Érdemes olyan témát választanod, mellyel több féléven keresztül tudsz foglalkozni, hiszen akár a Szakdolgozatod alapját is képezhetik.

Tárgyfelvételkor figyeljetek arra, hogy az órarendtervezőben nem szerepelnek a Projektfeladatok, mivel nem rendelkeznek órarendi kontaktórával.

Különösen figyeljetek a félév közbeni határidőkre és feltételekre, mert ezek teljesítésének elmulasztása a tantárgy bukásával jár (például minimum 3 konzultáció a félév során). Érdemes figyelni arra, hogy a megfelelő e-mail címed adtad-e meg, hiszen a rendszer által küldött üzenetek mindig figyelmeztetnek egy határidő közeledtére.

Ugyanaz a konzulens fogja végigkísérni és segíteni a munkádat egészen a Szakdolgozatod védéséig.

Alapszakok amelyek a BAR rendszert használják: 

 • Gazdálkodási és menedzsment 
 • Nemzetközi gazdálkodás 
 • Pénzügy és számvitel 
 • Műszaki menedzser (Pénzügy és Menedzsment modul)

 

Modul:

A modulválasztásról január folyamán szoktak tájékoztatót tartani, melyen minden fontos információ elhangzik, így a részvételt erősen ajánljuk.

Választható modulok műszaki menedzser alapszakon és a hozzájuk tartozó “felvezető tárgy”:

Menedzsment Minőségmenedzsment (5. félév)
Pénzügyi menedzsment Gazdaságpolitika (5. félév)
Termékmenedzsment Termékmenedzsment (5. félév)
Környezetmenedzsment Környezetgazdaságtan (5. félév)

 

A modulválasztás alapszabályai:

 1. Meghatározott és kiemelt tantárgyak teljesítése. 
 2. Meghatározott összkreditérték (100 kredit). 
 3. A választandó modulhoz tartozó ún. Felvezető tantárgy teljesítése. A hallgató által megjelölt modulra való besorolást és bejutást, illetve a sorrendet a hallgató addig elért súlyozott tanulmányi átlaga is befolyásolja. 
 4. Az alapszakon a modulválasztásra – a feltételek teljesítése esetén – minden félévben van lehetőség.

 

Záróvizsga HOW TO

JELENTKEZÉS: 

 • A Neptun Ügyintézés/Záróvizsgák felületén tudsz jelentkezni. Az időszakok közül azt kell kiválasztanod, amelyik az általad elvégzett képzés/specializáció (szakirány) megnevezését tartalmazza.
 • A záróvizsga pontos dátumát és a beosztást az érintett tanszékek határozzák meg és erről értesítenek.
 • A szakdolgozat/diplomaterv témát kiadó, ill. amennyiben eltér, a záróvizsgát szervező tanszék a Neptun hallgatói weben való jelentkezésen felül egyéb jelentkezési formát is előírhat (például BAR, MAR rendszer). A jelentkezés egyéb formájáról a tanszéken tájékozódj. 
 • Amennyiben sikeresen jelentkeztél, egy üzenő ablakban „Sikeresen jelentkezett a záróvizsga időszakra!” tartalmú visszaigazolást kapsz a Neptuntól. Sikeres jelentkezés esetén az időszak, amire jelentkeztél, félkövérrel szedve jelenik meg és a jelentkezett oszlopban egy zöld színű pipa látható.
 • A jelentkezési határidőn belül le is tudsz jelentkezni a záróvizsgáról.

 

DOKUMENTUMOK: 

 • Ellenőrizd le a személyes, előképzettség és nyelvvizsga adatokat a Neptun hallgatói weben a Saját adatok/Személyes adatok, illetve a Képzettségek/Képzettségek és Nyelv füleken.
 • Ellenőrizd le, bekerültek-e eredményeid (aláírás, évközi jegy, vizsgajegy) a Neptunba, mert különben nem állítható a státusz abszolváltra a KTH által.

 

TANTÁRGYÖSSZESÍTŐ LAP: 

 • Az alábbi linken letöltheted a megfelelő dokumentumot: https://www.gtk.bme.hu/letoltheto-dokumentumok/
 • Ha még van hátra teljesítendő tárgy oda a "folyamatban" szót írd.
 • Amennyiben elfogadtattad a tantárgyaid, a félévhez az elfogadás félévét írd be.
 • Ha rendelkezel a megfelelő nyelvvizsgával, és még nem adtad le, vigyél egy másolatot, és az eredetit a KTH-ba. Figyelem! Nem elég a nyelvvizsgáról szóló igazolás!!! Csak a már kiállított bizonyítványt fogadják el!

 

ZÁRÓVIZSGA ÉS OKLEVÉL: 

 • Záróvizsgázni abban a félvében amelyikben abszolutóriumot szereztél valamint az azt követő két évben záróvizsga időszakban tudsz. Utána csak, ha az oktatási szervezeti egység vezetője a szakdolgozatod témáját aktuálisnak ítéli és elfogadja.
 • A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.
 • A záróvizsgának nem feltétele a nyelvvizsga megléte, de oklevelet csak az kaphat, aki rendelkezik a szükséges nyelvvizsgával, s azt a KTH-ban bemutatta.
 • A szükséges nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követően a KTH 30 napon belül kiállítja a diplomát, mely ezek után a KTH Oklevél Csoportjánál vehető át személyesen, vagy meghatalmazással.

GOOD TO KNOW:

 • Ellenőrizd le egyéni gyűjtőszámlád, és a megmaradt összeget utald vissza, mert a státuszátállítást követően erre már csak a Neptun üzemeltetés lesz képes.
 • Ellenőrizd le van e tartozásod az Egyetemmel szemben különben nem bocsáthatnak záróvizsgára.
 • Az abszolutórium szerzését követő félévben március/október 31-ig még érvényes a diákigazolvány. Annak lejárta után nem kell leadni azt. Amennyiben érvényességi időn belül újra jogviszonyt létesítesz az Egyetemmel, továbbra is érvényes marad.
 • Megszűnik a hallgatói jogviszony azon félév utolsó napján, amelyben a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezted.

 

TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁS:

 

Figyelem! A fentiekben leírtak kizárólag tájékoztató jellegűek. Az aktuális információkkal kapcsolatban minden esetben az aktuális szabályzatok és kiírások alapján tájékozódj!