Egyéb ösztöndíjak

Közéleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a KHK munkáját segítő közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehetséges.

Határidők:

 

A pályázat által vizsgált időtartam

A pályázatok leadásának határideje

2020. június 1 - július 31.

2020. október 11. 23:59

2020. augusztus 1 - augusztus 31.

2020. október 11. 23:59

2020. szeptember 1 - szeptember 30.

2020. október 11. 23:59

2020. október 1 - november 8.  2020. november 8. 23:59
2020. november 9 - november 18. 2020. november 19. 23:59

 

Pályázati kiírás

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Utazási és Konferencia ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvételre, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek támogatására. A pályázat célja, hogy a hallgatók anyagi helyzettől függetlenül részt vehessenek kari tanulmányaikhoz kapcsolódó konferencián vagy versenyen.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a pályázati adatlap Neptun rendszerben kitöltött példányával lehetséges és a hozzá csatolt mellékletek feltöltésével. Minden esetben szükséges a részvétel igazolása, ezen felül pedig a pályázó nevére szóló számla, menetjegyek bemutatása, és másolatának leadása, illetve az előadással vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő releváns dokumentumok. 

A pályázat támogatási mértéke:

A pályázaton elnyerhető összeg a részvételi díj maximum 90%-a. Az elnyerhető összeg maximum 45 000 Forint/fő félévente. Az utazási támogatás két kategóriában pályázható:

  • „A” kategória:  tanulmányi versenyen való részvétel (pl. OTDK, esettanulmányi versenyek stb.), szakmai konferencián/egyéb szakmai rendezvényen való előadás tartás. Ebben az esteben az utazás 100%-ig támogatható.

  • “B” kategória: szakmai konferenciákon vagy egyéb tanulmányokkal összefüggésbe hozható rendezvényeken való részvétel, szervezés. Ebben az esetben pedig az utazás maximum 75%-áig támogatható.

Határidők:

A pályázat által vizsgált időtartam

A pályázatok leadásának határideje

2020. június 1 - július 31.

2020. október 11. 23:59

2020. augusztus 1 - augusztus 31.

2020. október 11. 23:59

2020. szeptember 1 - szeptember 30.

2020. október 11. 23:59

2020. október 1 - október 31.

2020. november 4. 23:59

Pályázati kiírás

Adatkezelési tájékoztató
 

Kari BME ösztöndíj

A pályázat célja azon hallgatók díjazása, akik az elmúlt félévben kiemelkedtek a GTK hallgatói közül szakmai- és tudományos teljesítményükkel. A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a karon. A pályázatokat a HK az előzetesen kihirdetett pontozási rendszer szerint bírálja el. Az elbírálás során figyelembe vett tevékenységek és eredmények:

  • szakmai teljesítmény,
  • demonstrátori munka,
  • idegen nyelvi teljesítmény,
  • tanulmányi verseny eredménye.

A pályázó vizsgált időszak alatt végzett tevékenységei vehetők figyelembe. A pályázat pontozási rendszere tartalmazza részletesen a különböző kategóriákban figyelembe veendő tevékenységek/eredmények listáját. 

Határidők:

A pályázat során figyelembe vehető szakmai és tudományos tevékenységek

2020. február 1. - 2020. augusztus 31.

A pályázatok, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

2020. november 5. 23:59

Eredmény

2020. november 11.

A pályzat leadásához szükséges dokumentumok, linkek:

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehetséges.


Igazolás minták:

Egyéb szakmai tevékenység igazolása
Kiscsoportos műhelymunka igazolásaKari BME pályázat- Publikációs adatlapSzakmai gyakorlat igazolása
 

Közösségi ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete pályázatot ír ki Közösségi  ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK  a közösségi életét aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki legalább egy aktív félévvel rendelkezik a karon.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehetséges.

Határidők:

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2020. február 1. - 2020. augusztus 31.

Pályázat leadási határideje

2020. október 11. 23:59

Eredmény

2020. október 13.

Pályázati kiírás

Adatkezelési tájékoztató
 

 

Sportszervezői ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki sportszervezői ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik olyan tevékenységeket, programokat szerveznek, amellyel élénkítik a sportéletet az egyetemen, illetve olyan edzők jutalmazása, akik BME-s csapatokat edzenek.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni a pályázati adatlap Neptun rendszeren keresztül kitöltött példányával lehetséges és a hozzá csatolt mellékletek feltöltésével (az alább említett időszakban végzett sportszervezői tevékenységek részletes leírása és a tevékenységet felügyelő szervezet által kiállított eredeti és hiteles igazolások), amennyiben nem a Sportszervezői Csoport tagsága miatt pályázik a hallgató az ösztöndíjra.

Határidők:

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2020. május 1 - 2020. október 31.

A pályázat, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

2020. november 5. 23:59

Eredmény közzététele

2020. november 10.

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

Hallgatói élet kutatási ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki bármely teljes idejű alap-, mester vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatói között. A hallgatói élet adott témaköreiben problémamegoldó, új ötleteket felvető pályázati munkák kerülnek jutalmazásra.

Pályázók köre:

A BME GTK bármely teljes idejű, alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatója.

Pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával, és a pályázati munka csatolásával lehetséges.

Határidők:

A pályázat által vizsgált időszak 2020. szeptember 1 - október 30.
A pályázat benyújtásának határideje 2020. november 5. 23:59
A végleges eredmény kihirdetése

2020. november 11.

Pályázati kiírás
I. melléklet - Pályázat körében feldolgozható témák
Adatkezelési tájékoztató
 

Tutor ösztöndíj 

A BME GTK Hallgatói Képviselete pályázatot ír ki azon hallgatók számára, akik hallgató társaik tanulmányait tankörvezetői tevékenységükkel segítik.

Pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan-, vagy doktoriképzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül, a 909 HSZI Ösztöndíjak kérvény leadásával lehetséges.

Határidők:

 

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2020. február 1 - 2020. augusztus 31.

Pályázati leadási határideje

2020. október 11. 23:59

Eredmény közzététele

2020. október 13.

Pályázati kiírás

Adatkezelési tájékoztató

 

Hangadó ösztöndíj pályázat

A pályázók köre (felsőbbéves):

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele a Neptun rendszeren keresztül leadott adatlap, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:
 

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 1 pont
B. Részvétel a Tisztújító Kari Hallgatói Fórumon: 2 pont
C. Hiánytalanul kitöltött 2019/20. őszi tavaszi félévi OMHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont
D. Hiánytalanul kitöltött 2019/20. tanév tavaszi félévi OMHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont
E. Hallgatói Képviselet által közzétett "Hallgatói Képviselet munkájáról visszajelző kérdőív" kitöltése: 1 pont
 

A pályázat maximum pontszáma 5 pont.

 

A pályázók köre (elsőféléves): 

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen lezárt aktív félévvel nem rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele a Neptun rendszeren keresztül leadott adatlap, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:

 

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 1 pont
B. Részvétel a Tisztújító Kari Hallgatói Fórumon: 3 pont
C. Hallgatói Képviselet által közzétett "Hallgatói Képviselet munkájáról visszajelző kérdőív" kitöltése: 1 pont
 

A pályázat maximum pontszáma 5 pont.

 

 

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató
 


Kari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete Kari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatot hirdet a KHK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal rendelkezett.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül lehetséges kérvény formájában.

Pályázati kiírás

Adatkezelési tájékoztató
 


Hírek

2020.11.24.
December 15-ei kifizetéshez kapcsolódó ösztöndíj pályázatok eredményei
Kedves Hallgatók! Az alábbiakban megtaláljátok a novemberi időszakra vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat, a Kari BME ösztöndíj pályázat hiánypótolt és a Hangadó ösztöndíj pályázat eredményeit. Közéleti pályázat eredménye a novemberi időszakra Kari BME ...

2020.11.14.
December 9-i kifizetéshez kapcsolódó ösztöndíj pályázatok eredményei
Kedves Hallgatók! Az alábbiakban megtaláljátok az októberi időszakra vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat, a Kari BME ösztöndíj pályázat, a Sportszervezői ösztöndíj pályázat és a Hallgatói élet kutatási ösztöndíj pályázat eredményeit. Kari BME ösztöndíj ...

2020.10.14.
További pályázati kiírások
Kedves Hallgatók! Kiírásra került a Kari BME, a Sportszervezői, illetve egy új ösztöndíj pályázat, a Hallgatói élet kutatási ösztöndíj pályázat. Bővebb információkat a Juttatások → Egyéb ösztöndíjak fül alatt találhattok. Kérdés esetén keressetek minket ...

2020.10.13.
Ösztöndíj pályázat eredmények
Kedves Hallgatók! Az alábbi linkeken találhatjátok a Közösségi, a Tutor és a Közéleti ösztöndíj pályázatok eredményeit. Közéleti ösztöndíj pályázat eredménye a június 1 - július 31. időszakra Közéleti ösztöndíj pályázat eredménye az augusztus 1 - 31. ...

2020.10.09.
2020/21/1 félévre vonatkozó pályázati kiírások
Kedves Hallgatók! Kiírásra kerültek a 2020/21/1 félévre vonatkozó Utazási és konferencia, Közösségi, Közéleti és Tutor ösztöndíj pályázatok. További információkat a pályázatokról a Juttatás → Egyéb ösztöndíjak fül alatt találtok. Ha bármi kérdésetek lenne ...

2020.06.17.
Közéleti ösztöndíj pályázat eredményei a májusi időszakra
Kedves Hallgatók!   Az alábbi linken megtaláljátok az ösztöndíj pályázat eredményeit.  Közéleti ösztöndíj pályázat eredménye   Kérdés esetén keressetek minket nyugodtan a jutter@gtkhk.hu címen!   Üdv, GTK HK

Következő oldal