Egyéb ösztöndíjak

Közéleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet Közéleti ösztöndíj pályázatot hirdet a BME Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 34. § alapján a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén felül, a KHK munkáját segítő közéleti tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a pályázati adatlap Neptun rendszeren keresztül kitöltött példányával lehetséges. 

Határidők:

 

A pályázat által vizsgált időtartam

A pályázatok leadásának határideje

2019. november 1 - november 30.

2020. január 25. 23:59

2019. december 1 - december 31.

2020. január 25. 23:59

2020. január 1 - január 31.

2020. február 1. 23:59

2020. február 1 - február 28.


2020. március 1 - március 31.


2020. április 1 - április 30.


2020. május 1 - május 31.

2020. március 12. 23:59


2020. április 17. 23:59


2020. május 15. 23:59


2020. június 13. 23:59

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Adatvédelmi tájékoztató 

 

Utazási és Konferencia ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvételre, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek támogatására. A pályázat célja, hogy a hallgatók anyagi helyzettől függetlenül részt vehessenek kari tanulmányaikhoz kapcsolódó konferencián vagy versenyen.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a pályázati adatlap Neptun rendszerben kitöltött példányával lehetséges és a hozzá csatolt mellékletek feltöltésével. Minden esetben szükséges a részvétel igazolása, ezen felül pedig a pályázó nevére szóló számla, menetjegyek bemutatása, és másolatának leadása, illetve az előadással vagy a hozzá kapcsolódó kutatással összefüggő releváns dokumentumok. 

A pályázat támogatási mértéke:

A pályázaton elnyerhető összeg a részvételi díj maximum 90%-a. Az elnyerhető összeg maximum 35 000 Forint/fő félévente. Az utazási támogatás két kategóriában pályázható:

  • „A” kategória:  tanulmányi versenyen való részvétel (pl. OTDK, esettanulmányi versenyek stb.), szakmai konferencián/egyéb szakmai rendezvényen való előadás tartás. Ebben az esteben az utazás 100%-ig támogatható.

  • “B” kategória: szakmai konferenciákon vagy egyéb tanulmányokkal összefüggésbe hozható rendezvényeken való részvétel, szervezés. Ebben az esetben pedig az utazás maximum 75%-áig támogatható.

Határidők:

A pályázat által vizsgált időtartam

A pályázatok leadásának határideje

2019. november 1 - november 30.

2020. január 25. 23:59

2019. december 1 - december 31.

2020 január 25. 23:59

2020. január 1 - január 31.

2020. február 1. 23:59

2020. február 1 - február 28.


2020. március 1 - március 31.


2020. április 1 - április 30


2020. május 1 - május 31.

2020. március 12. 23:59


2020. április 17. 23:59


2020. május 12. 23:59


2020. június 10. 23:59

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Adatvédelmi tájékoztató

 

Kari BME ösztöndíj

A pályázat célja azon hallgatók díjazása, akik az elmúlt félévben kiemelkedtek a GTK hallgatói közül szakmai- és tudományos teljesítményükkel. A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki rendelkezik legalább egy lezárt aktív félévvel a karon. A pályázatokat a HK az előzetesen kihirdetett pontozási rendszer szerint bírálja el. Az elbírálás során figyelembe vett tevékenységek és eredmények:

  • szakmai teljesítmény,
  • demonstrátori munka,
  • idegen nyelvi teljesítmény,
  • tanulmányi verseny eredménye.

A pályázó vizsgált időszak alatt végzett tevékenységei vehetők figyelembe. A pályázat pontozási rendszere tartalmazza részletesen a különböző kategóriákban figyelembe veendő tevékenységek/eredmények listáját. 

Határidők:

A pályázat során figyelembe vehető szakmai és tudományos tevékenységek

2019. szeptember 1. - 2020. január 31.

Papír alapú adatlap, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

2020. március 1. 23.59

Személyes meghallgatás és hiánypótlás

2020. március 2 - 15. 18:00

Eredmény

2020. március 20.

A pályzat leadásához szükséges dokumentumok, linkek:

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Adatvédelmi tájékoztató

Pályázni a pályázati adatlap elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt példányának leadásával lehetséges. A pályázati adatlapot a GTK HK irodájában ügyeleti időben kell leadni az ütemezésben megadott határidőig. 


Igazolás minták:

Egyéb szakmai tevékenység igazolása
Kiscsoportos műhelymunka igazolásaKari BME pályázat- Publikációs adatlapSzakmai gyakorlat igazolása
 

Közösségi ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete pályázatot ír ki Közösségi  ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja a GTK  a közösségi életét aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki legalább egy aktív félévvel rendelkezik a karon.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Elektronikusan, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap leadásával. A pályázati adatlapot a GTK HK irodájában ügyeleti időben, vagy a Wigner Jenő Kollégium portáján kell leadni .

 

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2019. szeptember 1. - 2020. január 31.

Papír alapú adatlap leadási határideje

2020. március 15. 23:59

Eredmény

2020 március 20.

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Adatvédelmi tájékoztató

 

Sportszervezői ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselet pályázatot ír ki sportszervezői ösztöndíj elnyerésére. A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik olyan tevékenységeket, programokat szerveznek, amellyel élénkítik a sportéletet az egyetemen, illetve olyan edzők jutalmazása, akik BME-s csapatokat edzenek.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK minden nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező alapképzéses, mesterképzéses hallgató.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Pályázni a pályázati adatlap Neptun rendszeren keresztül kitöltött példányával lehetséges és a hozzá csatolt mellékletek feltöltésével (az alább említett időszakban végzett sportszervezői tevékenységek részletes leírása és a tevékenységet felügyelő szervezet által kiállított eredeti és hiteles igazolások), amennyiben nem a Sportszervezői Csoport tagsága miatt pályázik a hallgató az ösztöndíjra.

Határidők:

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2019. november 1 - 2020. április 30.

Papír alapú adatlap, illetve a csatolt mellékletek leadási határideje

2020. május 15. 23:59

Eredmény közzététele

2020. május 20.

Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Adatvédelmi tájékoztató

 

Tutor ösztöndíj 

A BME GTK Hallgatói Képviselete pályázatot ír ki azon hallgatók számára, akik hallgató társaik tanulmányait tankörvezetői tevékenységükkel segítik.

Pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a GTK valamely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat feltétele a papír alapú pályázati adatlap leadása fogadóidőben a GTK HK irodájában.

Határidők:

 

A pályázat során figyelembe vehető időszak

2019. szeptember 1 - 2020. január 31.

Pályázati adatlap leadási határideje

2020. február 13. 23:59

Eredmény közzététele

2020. február 19.


Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Adatvédelmi tájékoztató

 

Hangadó ösztöndíj pályázat

A pályázók köre (felsőbbéves):

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele a Neptun rendszeren keresztül leadott adatlap, valamint az online beszámoló leadása, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

 

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:
 

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 1 pont
B. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 3 pont
C. Hiánytalanul kitöltött 2018/19. őszi tavaszi félévi OMHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont
D. Hiánytalanul kitöltött 2018/19. tanév tavaszi félévi OMHV kérdőívek, az összes kérdőív kitöltése esetén: 1 pont
E. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont
F. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont

Összesen maximum 6 pont szerezhető.

 

A pályázók köre (elsőféléves): 

A pályázaton részt vehet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének, osztatlan vagy doktori képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a BME-n a pályázattal érintett képzésen lezárt aktív félévvel nem rendelkezik, és az értékelt időszakban kari hallgatói képviselői mandátummal nem rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat feltétele a Neptun rendszeren keresztül leadott adatlap, valamint az online beszámoló leadása, amelyben a pályázó megjelöli, hogy mely kategóriákban számít pontra.

A pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során az egyes pályázók pontokat kapnak az alábbiak szerint:

 

A. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson: 2 pont
B. Szavazat leadása a Kari Hallgatói Szavazáson a Tisztújító Kari Hallgatói Fórum napján: 4 pont
C. Részvétel az egyetemi Önkéntes napon: 0,5 pont
D. Részvétel a kari Sport- és Egészségnapon: 0,5 pont

Összesen maximum 6 pont szerezhető.

 

 

Pályázati kiírás
Adatvédelmi tájékoztató

 


Kari Hallgatói Képviseleti ösztöndíj

A BME GTK Hallgatói Képviselete Kari Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatot hirdet a KHK-ban végzett tevékenység ösztönzése és elismerése érdekében.

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehet a BME GTK valamely teljes idejű alapképzésének, mesterképzésének vagy osztatlan képzésének aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki az értékelt időszakban hallgatói képviseleti mandátummal rendelkezett.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni a Neptun rendszeren keresztül lehetséges kérvény formájában.

Pályázati kiírás
Adatkezelési tájékoztató

Hírek

2020.06.17.
Közéleti ösztöndíj pályázat eredményei a májusi időszakra
Kedves Hallgatók!   Az alábbi linken megtaláljátok az ösztöndíj pályázat eredményeit.  Közéleti ösztöndíj pályázat eredménye   Kérdés esetén keressetek minket nyugodtan a jutter@gtkhk.hu címen!   Üdv, GTK HK

2020.06.17.
Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj 2020
Kedves Hallgatók! Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a BME GTK Kar Kiváló Hallgatója ösztöndíj pályázatot hirdet azon hallgatók számára, akik mintatantervükben meghatározott követelményeken túlmutató kiemelkedő tanulmányi, karhoz köthető szakmai, tudományos vagy ...

2020.05.19.
Áprilisi időszakra vonatkozó Közéleti ösztöndíj pályázat eredménye
Kedves Hallgatók! Az alábbi linken találjátok az ösztöndíj pályázat eredményét: Közéleti ösztöndíj pályázat eredménye az áprilisi időszakra   Szeretnénk megkérni Titeket, amennyiben pályázatot adtok le a Neptun rendszeren keresztül, különösen figyeljetek oda az ...

2020.05.19.
Júniusi kifizetési időszakhoz kapcsolódó Közösségi pályázatok eredménye
Kedves Hallgatók! Az alábbi linken találjátok az ösztöndíj pályázat eredményét: Közösségi ösztöndíj pályázat eredménye   Szeretnénk megkérni Titeket, amennyiben pályázatot adtok le a Neptun rendszeren keresztül, különösen figyeljetek oda arra, hogy a az ösztöndíj ...

2020.05.19.
Sportszervezői ösztöndíj pályázat eredménye
Kedves Hallgatók! Az alábbi linken találjátok az ösztöndíj pályázat eredményét: Sportszervezői ösztöndíj pályázat eredménye   Kérdés esetén nyugodtan írjatok a jutter@gtkhk.hu címre!   Üdv, GTK HK

2020.04.19.
Márciusi időszakra vonatkozó Utazási és Konferencia ösztöndíj pályázat eredménye
Kedves Hallgatók! Az alábbi linken találjátok az ösztöndíj pályázat eredményét: Utazási és Konferencia ösztöndíj pályázat eredménye a márciusi időszakra Kérdés esetén írjatok nyugodtan a jutter@gtkhk.hu címre!   Üdv, GTK HK

Következő oldal